Det var i en rutinmässig granskning av vårdcentralen som brister hos vårdcentralen uppdagades, bland annat gällande laboratoriesäkerheten. En fördjupad uppföljning har nu visat allvarliga fel i faktureringen, enligt ett pressmeddelande från Landstinget i Uppsala län.

Det ska handla om dubbelregistreringar, sjuksköterskebesök som registrerats utan att det finns journalanteckningar som styrker att besöken ägt rum samt krav på ersättning för TBE-vaccinationer och rådgivning som man inte haft rätt till.

Vid sidan av polisanmälan krävs vårdcentralen på återbetalning för de felaktigt debiterade besöken. Man måste också åtgärda de brister som kommit fram inom 30 dagar, annars kommer landstinget att säga upp vårdvalsavtalet.