IVO tar inte ställning i principfrågan om arbete i kontorslandskap är förenligt med patientsekretessen, men konstaterar efter att ha talat med personal att brister i sekretessen förekommit i samband med arbete i sådan kontorsmiljö på Psykiatrins hus vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

När sjukhuset beslutade att den nya byggnaden skulle få kontorslandskap i stället för traditionella arbetsrum var tanken att patientsekretessen skulle klaras genom att diktering och telefonsamtal sker i särskilda »tysta« rum. Men vid en inspektion i november vittnade medarbetarna om att rummen inte alltid är lediga, att man hör samtal mellan läkare och annan personal kring ordinationer och beslut samt att det rör sig mycket folk i lokalerna som inte har med vården av patienter att göra.

Hur allvarliga integritetskränkningar det faktiskt handlat om kan inte IVO bedöma, men myndigheten påpekar i sitt beslut att det är arbetsgivarens ansvar att se till att arbetet utförs i enlighet med anvisningarna. Det ansvaret har man brustit i, vilket IVO kritiserar.

IVO anser också att vårdgivaren brustit genom att man enbart analyserat riskerna för patientsekretessen inför projekteringen av lokalerna, och inte fortlöpande bedömt riskerna för brister i verksamhetens kvalitet.

IVO kommer att följa upp ärendet under hösten 2015 för att se hur rutiner och processer förbättrats.

IVO inledde sin tillsyn av kontorslandskapen i Psykiatrins hus efter en anmälan från läkarföreningens huvudskyddsombud om att det var lätt att se vad som står på kollegors skärmar och att höra vad som sägs i telefonsamtal, vid diktering och i samtal mellan vårdpersonal.

Läs tidigare artiklar:

IVO besiktigar kontorslandskap

IVO granskar om sekretess är förenligt med kontorslandskap

Läkarförening protesterar mot öppna landskap