En begränsning i lagen är att lokala remissregler kan hindra patientens fria val. En annan är att den slutna vården inte omfattas. Det skriver Sjukhusläkarna och Privatläkarföreningen i en gemensam motion till Läkarförbundets fullmäktige.

De vill att förbundet ska fortsätta att agera för att förändra patientlagen, dels så att remissbegränsningarna tas bort, dels för att även slutenvården ska omfattas. Målet är helt fria val för patienten.

För att valen ska fungera i nationell skala behöver patienterna lättbegriplig och uppdaterad information. I en separat motion skriver de båda yrkesföreningarna, att uppgifter om väntetider för många av Sveriges sjukhus i dag fattas på den nationella väntelistan, och att det saknas möjlighet att jämföra medicinsk kvalitet.

Föreningarna yrkar därför att Läkarförbundet ska verka för att den nationella väntelistan utvecklas, byggs ut och kopplas till kvalitetsmått.