Enkäten är gjord av Resilient GP, en organisation med uppdrag att stötta allmänläkarna i deras arbete, och att stödja en väl fungerande primärvård. Organisationen frågade efter exempel på sådant som ansågs vara en olämplig användning av arbetstiden och läkarens kunnande. Enkäten gjordes i en diskussionsgrupp på nätet bestående av enbart allmänläkare och över 200 svar kom in.

Här är några exempel på vad läkarna ansåg vara en olämplig användning av sin tid och sitt kunnande.

»Kan du lösa en äktenskapsdiskussion? Min fru tycker att paracetamol är bättre, jag tycker att ibuprofen är bättre. Vem har rätt?«

»Jag har fula fötter.«

»Jag har kackerlackor i mitt hus.«

Önskemål om att få recept på exempelvis följande (mot bakgrund av att människor med låga inkomster då kan slippa att betala något): paracetamol, solskydd, tandkräm, schampo och vitaminer.

Önskemål om att få ett brev från läkaren som ska hjälpa individen i kontakt med olika myndigheter och andra.

Diverse konstiga frågor, som: »Doktorn kan ni göra mig till diabetiker, så att jag kan få fri Viagra?«

Resilient GP summerar sin sammanställning med att exemplen kan låta extrema men att de är äkta händelser. Organisationen skriver: »I en tid då det finns fler patienter med långvariga tillstånd som kräver vård från sina läkare, och när befolkningen åldras, är det allt svårare att motivera att lägga så mycket tid på att hantera frågor som de som anges ovan.«

Läs hela sammanställningen här.