Ytterligare profilering mellan Malmö och Lund var huvudspåret för den förra majoriteten i regionen när det gäller utvecklingen av universitetssjukvården i Skåne.

Men efter att det blev klart att notan för nödvändiga om- och tillbyggnader av de nuvarande sjukhusen i Malmö och Lund kan bli uppemot 20 miljarder kronor gav det nya vänsterstyret i uppdrag åt förvaltningschefen för Skånes universitetssjukvård att göra en förstudie av alternativet att bygga ett nytt sjukhus.

I förstudien, som offentliggjordes på torsdagen, föreslås att vårdinsatser som kräver tillgång till intensivvård eller intermediärvård, operationer med behov av anestesiologer samt komplicerad eller resurskrävande diagnostik koncentreras till ett nytt sjukhus. På de befintliga sjukhusområdena i Malmö̈ och Lund föreslår man att det skapas särskilda vårdcentra för sluten och öppen vård.

Förvaltningschefen ser flera fördelar med koncentration av den högspecialiserade verksamheten till en ort, däribland:

  • att verksamheterna kan flytta in i ett färdigt sjukhus och slipper bedriva vård på en byggarbetsplats.
  • ökad patientsäkerhet, exempelvis genom att lokaler kan anpassas för minimering av smittspridning.
  • att dubbleringar av vissa verksamheter kan minska, vilket innebär mindre behov av bemanning och andra resurskrav. Personal kan omfördelas till primär- och hemsjukvård.
  • lägre driftskostnader och bättre miljöanpassning.

Studien anger ingen siffra på antalet vårdplatser för det nya sjukhuset, men konstaterar att antalet fastställda vårdplatser på Skånes universitetssjukhus i dag är 1 500 och att det i framtiden finns ett behov av ca 230 vårdplatser i Malmö̈ och ca 130 vårdplatser i Lund.

En tänkbar placering för det nya sjukhuset skulle kunna vara norr eller söder om Hjärup mellan Malmö och Lund, vilket skulle ge god tillgänglighet via väg och järnväg. Byggtiden bedöms bli ungefär 10 år.

De fackliga organisationerna är överlag positiva till förslaget. Ronny Öhman, huvudskyddsombud för Mellersta Skånes läkareförening, säger till Sydsvenskan att läkarföreningen nu vill försöka få Moderaterna, som hittills sagt nej till ett nytt sjukhus, att komma på andra tankar.

– Den uppdelning man har i dag mellan sjukhusen i Malmö och Lund är konstlad. Man måste samla specialistvården på ett ställe.

Läs även:

Storsjukhus i Skåne utreds på nytt