Det var 2010 som dåvarande sjukhuschefen för Skånes universitetssjukhus gick ut med budskapet att alla verksamhetschefer på sjukhuset skulle vara chefer på heltid, en policy som från 2011 kom att gälla hela regionen.

Sedan dess har antalet chefer som är läkare minskat i regionen. När det gäller primärvården har andelen minskat från 50 till bara 16 procent på fem år, enligt en motion till Läkarförbundets fullmäktige från Mellersta Skånes läkarförening, som vill att Läkarförbundet verkar för anställningsformer som tillåter att chefskap kombineras med kliniskt arbete.

Men nu uppger alltså regiondirektören i Skåne, Jonas Rastad, att han vill avskaffa heltidsregeln i samband med att chefsstrukturen i regionen ses över. Till Dagens Medicin säger Jonas Rastad att han hoppas att det kommer att leda till att fler läkare visar intresse för chefsjobb:

– Läkarkåren måste ta eget ansvar för att ta på sig ledande befattningar. Den översyn av chefsstrukturen som görs är ett sätt att titta på bland annat detta.

Läkare som funderar på att ta på sig chefskapet kan för övrigt kanske ha nytta av den skrift, Läkare och chef – en handbok, som Läkarförbundet och Chefsföreningen tagit fram. Boken innehåller information om avtal, arbetsrätt och avtalsfrågor men också intervjuer med läkare som valt att bli chefer.

 – Vi hoppas att det kan ge inspiration så att fler läkare vågar prova. Vi läkare måste säga ja till chefskap och våga utveckla vården, det blir bättre när vi gör det, det är inget vi kan passa på, säger Thomas Lindén, ordförande för Läkarförbundets chefsförening till Sjukhusläkaren.