– Den här remissen är efterlängtad av många. Regeringen vet att vi behöver föra en dialog med berörda parter för att säkerställa att den svenska läkarutbildningen är utformad på ett ändamålsenligt sätt. Den här remissrundan blir en viktig del av detta, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, i ett pressmeddelande.

Enligt förslaget från den särskilde utredaren Stefan Lindgren ska läkarutbildningen bli sexårig och leda till legitimation direkt. AT ska avskaffas och ansvaret för utbildningen ligga på universiteten ensamt. Integrationen mellan teori och praktik ska öka och mer tonvikt ska läggas på professionella förmågor och förhållningsätt.

Läkarförbundet var överlag positivt när utredningen lades fram, och var en av många inblandade som uttryckte besvikelse och förvåning när utredningen inte skickades ut på remiss.

Att man nu får möjlighet att ge sina synpunkter på förslaget kallar Eva Engström, ordförande för förbundets utbildnings- och forskningsdelegation, för »ett väldigt trevligt budskap« när Läkartidningen når henne i en skidbacke på skärtorsdagen.

– Det är mycket välkommet att utredningen kommer ut på remiss. Jag tror att man behöver ta ett grepp om läkarutbildningen och som jag ser det är resonemangen i utredningen fortfarande i högsta grad aktuella.

Även om förbundet varit kritiskt till fördröjningen ser Eva Engström att den fört det goda med sig att man nu har en ny ST-utbildning på plats.

– Det kan vara en fördel att man inte gör två förändringar parallellt utan insikt i vad som sker i den andra. Nu har vi ju den nya ST klar som träder i kraft under våren. Då har man den att förhålla sig till.

Den officiella förklaringen från den förra regeringen till att utredningen inte skickades på remiss var att man ville utreda de ekonomiska konsekvenserna.