Pengarna ska gå till att förbättra förlossningsvården och stärka insatserna för kvinnors hälsa. Åren 2016–2019 läggs ytterligare 400 miljoner per år på förlossningsvården.

Vårbudgeten bjöd på få överraskningar. Regeringen vill, som man tidigare sagt, införa kostnadsfria läkemedel och andra förmånsberättigade varor inom läkemedelsförmånerna för barn och unga under 18 år. Reformen ska gälla från den 1 januari 2016.

Både satsningen på förlossningsvården och fria läkemedel för barn var med i höstbudgeten som den rödgröna regeringen inte fick igenom.

Äldreomsorgen lyfts också fram som ett viktigt område. En miljard kronor ska satsas på mer personal till äldreomsorgen i år, samt två miljarder kronor årligen under 2016–2018. 

Arbetsmiljöfrågor ges ett ökat fokus i ljuset av att antalet arbetsskador – och då särskilt den psykiska ohälsan – har ökat de senaste fyra åren. Ökningen har framför allt skett i kvinnodominerade yrken. Stress i arbetslivet bör ses som ett resultat av ett bristande arbetsmiljöansvar på arbetsplatsen – inte som ett individuellt problem, skriver regeringen.

För att vända den negativa utvecklingen ska Arbetsmiljöverket få mer resurser för att kunna anställa fler arbetsmiljöinspektörer. Regeringen föreslår även att det statliga bidraget för den regionala skyddsombudsverksamheten höjs samt att arbetslivsforskningen stärks.

Regeringen vill, som Läkartidningen tidigare har skrivit, slopa den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen från 1 januari 2016. Regeringen anser även att det är viktigt att rehabiliterande insatser från hälso- och sjukvården sker så tidigt som möjligt under sjukdomsperioden, med fokus på att den sjukskrivne ska kunna börja arbeta igen.

Regeringen fortsätter arbetet med att avveckla den kontroversiella kömiljarden. 2015 års pengar blir de sista som betalas ut. Läkarförbundet varnade redan innan den infördes 2010 för att återbesök skulle trängas undan eftersom de inte omfattas av vårdgarantin (LT nr 44-45/2014).

2 miljarder kronor satsas på att korta köerna inom cancervården 2015–2018. Satsningen klubbades igenom redan förra året trots att regeringens budget föll eftersom motsvarande medel fanns avsatta även i alliansens budget. Syftet är att skapa en mer jämlik cancervård med ökad kvalitet och nöjdare patienter.

Förbättrad förlossningsvård och kostnadsfria läkemedel för barn är förslag i regeringens vårbudget som Läkarförbundet välkomnar, enligt ett pressmeddelande på förbundets webbplats.