I nuläget vill 12 läkare ställa upp som handledare, medan 27 utlandsutbildade läkare vill ha praktik. I veckan skickade Läkarförbundet ut ett medlemsmejl, där man uppmanar fler villiga handledare att höra av sig.

– Vi smygstartade verksamheten. Vår tanke är att detta ska växa successivt. Men nu går vi ut mer tydligt, säger Joel Hellstrand. 

Majoriteten av handledarna som har anmält intresse har egna erfarenheter av hur svårt det kan vara att få en svensk läkarlegitimation. 

– De vet hur problematiskt det har varit och vill gärna hjälpa till. Men det är även andra som har hört av sig som inte har den erfarenheten men tycker att det är roligt och givande att träffa en läkare med en helt annan erfarenhet.

Anledningen till att praktiken sällan är längre än tre veckor är att Arbetsförmedlingen endast betalar handledararvode på 800 kronor per dag i tre veckor. Men Joel Hellstrand tycker inte att det är för kort.

– Det är bara tänkt som en första inblick i svensk hälso- och sjukvård.

Nyligen bjöds Läkarförbundet in till Arbetsmarknadsdepartementet för att prata om hur man snabbare kan få in nyanlända akademiker på arbetsmarknaden. 

– Då tog de upp praktiknätverket som ett exempel på hur processen kan snabbas upp, säger Joel Hellstrand, som dock inte ser det som en permanent lösning.

– Det är en tillfällig lösning för att det fungerar så pass dåligt som det gör i dag.

En annan, mer långsiktig lösning som Läkarförbundet vill diskutera med Sveriges Kommuner och landsting och regeringen är att bygga upp en cirka två månader lång kombinerad teoretisk och praktisk utbildning. Tanken är att det ska vara en förberedande utbildning inför kunskapsprovet och den sex månader långa provtjänstgöringen. Joel Hellstrand jämför idén med det prisbelönta Stockholmsprojektet, som i dag är nedlagt.

– Då skulle man inte själv, som i dag, behöva söka efter praktikplats. Om en sådan utbildning kom till stånd skulle det bli organiserat, kanske i högskolans regi.

Praktiknätverket

Projektet riktar sig främst till nyanlända läkare utbildade utanför EU/EES. Tanken är att de via nätverket snabbt ska få en auskultation för att få en inblick i svensk hälso- och sjukvård. Praktiken ska pågå minst tre veckor.

För att få praktik krävs att man är medlem i Läkarförbundet, inskriven på Arbetsförmedlingen och har blivit anvisad praktik av arbetsförmedlaren genom en särskild insats som ger handledararvode. Man måste även ha klarat det första steget i Socialstyrelsens kompletteringsprocess för läkare som är utbildade utanför EU/EES.

För att få handleda ska man vara yrkesverksam ST-läkare eller specialistläkare.