ST-läkaren och styrelseledamoten Sofia Åström Paulssons motion om att styrelsen bör utreda ett namnbyte godkändes på föreningens fullmäktigemöte den 23 april.

Enligt henne är en anledning till att ett nytt namn behövs bland annat att den tidigare specialiteten företagshälsovård slopats och ersätts med tilläggsspecialiteten arbetsmedicin när de nya ST-föreskrifterna börjar gälla första maj.

– Frågan är om det namnbytet även ska återspegla sig i föreningens namn, säger Företagsläkarföreningens ordförande Jan Rosén.

Till nästa år ska styrelsen utreda om föreningen bör byta namn och – om svaret blir ja – föreslå ett nytt. 

Läs mer:

Svenska Företagsläkarföreningen vil också byta namn