Det aktuella ärendet är bara ett av de ärenden och anmälningar som uppkommit vid KI kring gästprofessorn i regenerativ medicin och hans transplantationer av konstgjorda luftstrupar. Och det aktuella beslutet, som togs av KI:s rektor Anders Hamsten den 7 april och offentliggjordes först nu en vecka senare, är det första av flera som väntas.

Till grund för beslutet har rektor Anders Hamsten ett utlåtande från KI:s etikråd. I utlåtandet summerar rådet sina slutsatser om den belgiske professorns anklagelser i tio punkter, ibland med den anklagade gästprofessorns kommentarer. Rådets generella slutsats är att anklagelserna från professorn är av vetenskapsteoretisk natur snarare än forskningsetisk och att anklagelserna om vetenskaplig oredlighet därför är ogrundade.

Den belgiske professorn hävdar, enligt rådets utlåtande, att det är teoretiskt omöjligt att regenerera en ny luftstrupe, inte ens dess slemhinna, från en människas egna stamceller. I denna fråga har rådet lyssnat på en expert på stamcellsforskning, Ernest Arenas, professor vid KI. Rådet kommer fram till att ordet »regenerativ« kan ha föranlett ett missförstånd. Rådet skriver också att rådet förstått att det dock är »möjligt att generera nya celler från stamceller och sätta ihop dem med hjälp av biomaterial, ställningar och bioreaktorer för att generera celllager som efterliknar funktionen av slemhinnans cellskikt i t ex luftstrupen. Detta forskningsområde, som kombinerar celler och biomaterial, benämns också som vävnadsteknik och som sådan anses den vara en gren inom regenerativ medicin.«

Ett annat exempel är anklagelsen att fakta fabricerats av gästprofessorn. Etikrådet skriver att rådet är »medvetet om att medicinska forskare kan bete sig på ett partiskt sätt för att få empiriskt stöd för sina hypoteser, men vi har inte hittat något i de uppgifter som presenterats som stöder påståendet för att uppgifterna är påhittade«. 

Att anklagelserna är av vetenskapsteoretisk natur gäller dock inte alla tio punkter, nämligen inte den som kritiserar gästprofessorn för att de kliniska resultaten av transplantationerna varit dåliga. Här påpekar rådet dock också att eftersom patienterna och de kliniska studierna är föremål för en annan separat undersökning, så kommenterar rådet inte detta ämne i detalj. Rådet har heller inte undersökt journalerna.

Beslut i den separata undersökning som rådet hänvisar till väntas före sommaren, enligt Karolinska institutet. Bakom den anmälan mot gästprofessorn står fyra läkare vid Karolinska univiersitetssjukhuset. En av dem, en toraxkirurg, är också medförfattare till gästprofessorns fallbeskrivning i tidskriften The Lancet 2011. Toraxkirurgen anmäldes i april förra året av en nära medarbetare till gästprofessorn för att utan tillåtelse ha använt och förvanskat data från gästprofessorns grupp i samband med en anslagsansökan. Beslut i det ärendet väntas om tre veckor.

Tre ledamöter i etikrådet anmälde jäv och deltog inte i rådets diskussioner. Deltog gjorde Gert Helgesson, Marie Arsenian Henriksson, Göran Lambertz, Patricia De Palma, Nina Rehnqvist och Niels Lynöe.

Läs tidigare artiklar:

Fuskärendet på Karolinska: Läckta patientuppgifter polisanmälda

Fuskanklagelser efter världsunik operation på Karolinska