Läkaren har ansökt om specialistbevis i allmänmedicin trots att han inte gjort några randningar i internmedicin och psykiatri. Hans argument är att han tillägnat sig motsvarande kunskaper under många års arbete som vikarie på sjukstugor i Lappland. De långa avstånden gör att man där initialt tvingas ta hand om många tillstånd som man inte handlägger på en vanlig vårdcentral.

Men Socialstyrelsen, som avslagit läkarens ansökan, anser inte att arbete på sjukstuga kan ersätta randning eftersom metoderna skiljer sig mellan öppen och sluten vård.

Förvaltningsrätten gick på Socialstyrelsens linje, och i och med att Kammarrätten i Stockholm nu inte beviljat läkaren prövningstillstånd står det klart att han blir tvungen att komplettera sina meriter om han vill bli specialist i allmänmedicin.

Läkaren har fått brett stöd lokalt, och Thomas Parker, utredare på Läkarförbundet, tror att beslutet kan få följder för utbildning av specialister i allmänmedicin i glesbygd.

– Att avhjälpa bristen av specialister i allmänmedicin i glesbygd förefaller inte bli enklare, och den rikliga förekomsten av stafettläkare ges lite extra näring.