Den 15 april var sista ansökningsdag till landets högskoleutbildningar inför höstterminen. Enligt Universitets- och högskolerådet kom 385 512 anmälningar in totalt sett. Det är en minskning med 1,4 procent jämfört med förra året, då söktrycket var ovanligt högt.

Läkarprogrammet vid Karolinska Institutet i Stockholm tillhör landets absolut mest eftertraktade utbildningar. Endast Handelshögskolans i Stockholm kandidatprogram i Business and Economics hade fler förstahandssökande.