Den ursprungliga planen var att starta den nya upplysningstjänsten i augusti, men projektet har skjutits upp. Enligt Frida Tamker, tillförordnad chef för upplysningstjänsten och projektledare, är det ännu oklart när den kan lanseras.

– Det finns en tydlig viljeriktning att den ska starta, men om det blir till årskiftet eller till hösten vet vi inte än, säger hon.

Syftet med att öppna en särskild upplysningstjänst för professionen är att förbättra servicen och återkopplingen.

– Vi vet att det har varit svårt att komma fram till våra handläggare, säger Frida Tamker.

Tanken är att upplysningstjänsten, dit frågor kan ställas via telefon, mejl och ett webbformulär, ska bemannas med jurister och erfarna läkare och sjuksköterskor. Man ska kunna vända sig till tjänsten med juridiska frågor, men även för att få annan vägledning, fråga om trender och tendenser och goda exempel.

För att förbättra sin tillgänglighet och service gentemot allmänheten startade myndigheten en upplysningstjänst i höstas. Upplysningstjänsten svarar på frågor som rör lagstiftning och regler vid vårdskador och patientsäkerhet. Dit kan allmänheten också ringa för att få råd vid missnöje med vården, om man vill lämna tips eller anmäla ett klagomål.