Dr Ardis Hoven har tidigare varit ordförande i American Medical Association. Hon valdes till ordförande för WMA:s råd vid rådets möte i Oslo den 16 april och tillträdde posten direkt. Hon är specialist i internmedicin och infektionssjukdomar och har enligt WMA mottagit en rad utmärkelser.

I ett uttalande i samband med valet sa Ardis Hoven:

»Vi står inför komplexa och omfattande utmaningar – krympande resurser, komplicerade och svåra miljöer att arbeta i, skiftande lagstiftning och riktlinjer samt farliga arbetsförhållanden. Men vårt arbete gör skillnad.«

Hon sa också att hon som rådsordförande ska arbeta med att göra WMA synligare och stärka dess röst.

Till vice ordförande i rådet valdes Frank Ulrich Montgomery, ordförande i tyska läkarförbundet.

President för WMA är fortfarande fransmannen Xavier Deau. Apropå en rapport, som redovisades under mötet om våld mot läkare och att det förekommer världen över, sa han:

»Vi får rapporter om ökat våld mot läkare, allt från verbala till fysiska attacker och till och med kidnappning och mord. Alla har rätt till en säker arbetsmiljö. Våld mot läkare är särskilt huvudlöst eftersom det påverkar hela sjukvårdssystemet inklusive patienterna.«