Slutsatsen blir att läkaren har utsatt den kvinnliga patienten för direkt diskriminering som har samband med hennes religion. Det fastslår Hässleholms tingsrätt i sin dom, som meddelades i dag, onsdagen den 8 april. Vårdföretaget åläggs att betala 75 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan, och dessutom ersätta rättegångskostnaderna för Diskrimineringsombudsmannen, DO, som har fört patientens talan.

Bakgrunden är att kvinnan blivit remitterad till läkarens mottagning för en gastroskopi. Hon kommer från Afghanistan, är muslim och bär huvudduk av religiösa skäl. När hon kom in i undersökningsrummet sträckte läkaren fram handen för att hälsa. Hon svarade med att lägga handen på bröstet och nicka.

Läkaren insisterade på att skaka hand och förklarade att det är så vi hälsar i Sverige. Om hon inte ville skaka hand med honom ville han inte undersöka henne, sade han och lämnade sedan undersökningsrummet.

De båda parterna har lämnat vitt skilda versioner av vad som utspelade sig i undersökningsrummet. Läkaren hävdar att skälet till att undersökningen inte blev av var att kvinnans make, som hade följt med henne, blev hotfull och aggressiv. DO hävdar däremot att läkaren inte ville undersöka patienten för att hon inte ville skaka hand med honom.

Det fanns emellertid också en neutral person i undersökningsrummet: tolken. Domstolen stödjer sig mycket på hennes berättelse och finner ingen anledning att ifrågasätta de uppgifter hon lämnat. Och de överensstämmer i allt väsentligt med DO:s version. Kvinnans make var inte hotfull, utan det var kvinnans vägran att skaka hand det handlade om.

Kvinnan har berättat att hennes religiösa övertygelse gör att hon inte hälsar på okända personer av motsatt kön genom att ta i hand. Det finns andra muslimer som ser på hälsningar på samma sätt, och tingsrätten väljer därför att se denna uppfattning som en tradition som kan ha religiös bakgrund.

Därmed handlar saken om religiös diskriminering. Patienten har diskriminerats på grund av sin religion, fastslår tingsrätten i Hässleholm.