Läkemedelsverket förbjuder tillsvidare apoteket Borås Cityapotek AB, som startade sin verksamhet år 2013, att bedriva detaljhandel med läkemedel till konsument. 

Det var vid en så kallad fullskalig rutininspektion som så pass allvarliga avvikelser hittades att verket beslutade sig för den ovanliga åtgärden. Den samlade bedömningen efter inspektionen var att det förelåg en kritisk risk för patientsäkerheten, enligt Läkemedelsverket.

Generellt vid en sådan inspektionen tittar Läkemedelsverket bland annat på lokaler, utrustning, personal och organisation, egenkontroll och hur man hanterar narkotiska läkemedel. Men Karin Hååg, som är direktör för Läkemedelsverkets tillsyn, vill inte gå in på vilka avvikelser som noterades på det aktuella apoteket.

Förbudet om att bedriva detaljhandel med läkemedel gäller tills Läkemedelsverket fattar ett nytt beslut i frågan. Apoteket ska senast i juni 2015 ha vidtagit nödvändiga åtgärder.

– Apoteket vet vilka krav de måste möta för att få öppna igen. Så fort de kan visa att de uppfyller dem kan vi fatta ett beslut om att de får återöppna. Kan de inte göra det, kan vi överväga att återkalla tillståndet, säger Karin Hååg.

Hon tycker att detta visar att Läkemedelsverket tänker rätt i sitt tillsynsarbete. 

– Även om det var en rutininspektion, så har vi bland annat relativt nyöppnade apotek som ett fokusområde i vår tillsyn. Och det här apoteket var ett sådant.