Det största procentuella tappet ses i Lund och Linköping, där antalet förstahandssökande minskat med 13 respektive 9 procent jämfört med höstterminen 2014. Utbildningarna i Umeå och Göteborg går mot strömmen och upplever en ökning på 9 respektive 5 procent i antalet förstahandssökande.

Ända sedan millennieskiftet är trenden att antalet sökande till läkarprogrammen ökar. Det har dock hänt tidigare att kurvan fått ett litet hack. Senaste gången antalet förstahandssökande minskade var mellan höstterminerna 2010 och 2011.

Som Läkartidningen tidigare berättat är Karolinska institutet fortfarande det läkarprogram med överlägset flest antal sökande.