Landstinget i Kronobergs motiv för ett generellt mobilförbud på rättspsyk är att mobiler kan användas för fortsatt brottslig verksamhet som försvårar vården, samt att ett individuellt förbud inte hindrar intagna att låna varandras telefoner.

Socialstyrelsen har dock länge kritiserat förbudet för att sakna lagstöd, och efter en tillsyn 2012 fick landstinget ett föreläggande om att upphäva det.

Landstinget överklagade föreläggandet till Förvaltningsrätten som gav landstinget rätt. När IVO, som numera är tillsynsmyndighet, överklagade domen till Kammarrätten blev beskedet att föreläggandet var korrekt – men att lagen om rättspsykiatrisk vård sedan dess ändrats så att det nu går att göra sådana kollektiva inskränkningar, varför ärendet avskrivs.