Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande, och Isaac Bachman, Israels ambassadör i Sverige, träffades i dag den 14 april.

Foto: Sofia Segergren

Initiativet till lunchmötet som ägde rum i dag, tisdagen den 14 april, togs redan förra året av den israeliske ambassadören Isaac Bachman. Tanken var att utbyta erfarenheter i sjukvårdsrelaterade frågor, och så skedde också. Bland annat jämförde man de båda ländernas system för finansiering av sjukvården, där Israel har ett större inslag av privat sjukförsäkring, och man diskuterade Israels strategier för att främja innovationer och nyföretagande inom life science.

Men mot bakgrund av bland annat den senaste tidens terrordåd mot judar i Paris och Köpenhamn tog man också upp frågan om antisemitismen.

– Det var inte primärt därför mötet blev av, men det var naturligt att prata om det, säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. Inte minst med den utveckling och de strömningar vi har i samhället.

För en månad sedan skrev Heidi Stensmyren en ledare i Läkartidningen om att det är dags att göra upp med antisemitismen i Läkarförbundets historia, alltså med det som skedde under nazitiden (se LT nr 12/2015).

Varför är det viktigt att göra det just nu?

– Det är hög tid. Vi borde ha gjort det tidigare.

Tycker du att Läkarförbundet har tigit om de här frågorna?

– Det är svårt att säga om man tigit aktivt, eller undvikit att ta upp det, eller inte har sett det som sin uppgift. Jag hade inte heller hela bilden klar för mig förrän jag läst om vår historia i böcker och tidningsartiklar.

– Vad jag inte kände till var att vi inte tagit upp det på ledarsidan tidigare. När vi fick det klart för oss var det dags. Vi har en mörk historia, men vi måste ta i den.

– Samtidigt måste man se att Läkarförbundet i dag arbetar väldigt aktivt med att hjälpa läkare från andra länder att integreras och komma in på den svenska arbetsmarknaden. Det tyckte den israeliske ambassadören var intressant att höra om.