Protesterna blev många när styrelsens förslag om namnbyte till Primärläkarna kom upp på dagordningen på DLF:s fullmäktigemöte, som hölls i Stockholm fredagen den 17 april. Lokalföreningen i Kalmar län kontrade i en motion med förslaget Primärvårdsläkarna.

– En primärläkare låter som någon nybakad doktor man måste konsultera för att komma till en riktig doktor, sa Runa Liedén-Karlsson från Kalmarföreningen.

Avgående vice ordförande Lena Ekelius berättade i sin tur om motiven bakom styrelsens val. Distriktsläkare är inte längre en gemensam benämning för specialister i allmänmedicin som arbetar i primärvården, påpekade hon.

 – Vi tror att ett namnbyte skulle lyfta oss och hjälpa oss nå ut bättre. Med Primärläkarna vill vi beskriva vår väldigt viktiga roll som den första och främsta kontakten för de flesta patienterna.

Men det stod snart klart att majoriteten i fullmäktige inte nappade på något av namnen. 

– Jag tror inte att vi har hittat rätt ännu. Därför tror jag att det är bra att behålla det nuvarande namnet tills vi mognat och har ett namnförslag som vi gemensamt står bakom, sa Gunnar Berglund från lokalavdelningen i Stockholm, varpå en spontan applåd bröt ut.

– Vi har så många namn redan: familjeläkare, husläkare, distriktsläkare… Jag tror förvirringen blir total om vi inför ett helt nytt begrepp – som dessutom kommer ovanifrån, flikade Marie-Louise Butler från Stockholmsavdelningen in.

Efter nästan en timmes debatt fick en stukad styrelse kasta in handduken. DLF:s ordförande Ove Andersson tackade för en »vitaliserande debatt« och konstaterade att tiden inte är mogen för ett namnbyte. Svenska Distriktsläkarföreningen lever alltså vidare i sin nuvarande form – åtminstone i ett år till.

Nya i DLF:s styrelse

Britt Bergström, som tidigare varit styrelseledamot, valdes till vice ordförande i Svenska Distriktsläkarföreningen. Tre nya styrelseledamöter valdes också in: Caroline Asplund, Rikard Lövström och Nadja Schuten-Huifink.