Det var 2013 som en statlig utredning föreslog att det, som ett led i att vända den vikande trenden för svensk klinisk forskning, skulle byggas upp en nationell samordningsfunktion för kliniska studier. Regeringen nappade på förslaget och gav 2014 Vetenskapsrådet i uppdrag att bygga upp en sådan organisation.

Vetenskapsrådet meddelar att den nya enheten kommer vara lokaliserad i Göteborg och att chef för enheten kommer att bli Kaj Stenlöf, överläkare inom endokrinologi och diabetologi. Han tillträder tjänsten efter sommaren.

I uppdraget för den nya enheten ingår bland annat:

  • att bygga upp ett nationellt samordningssystem för kliniska studier med ett antal regionala noder
  • att skapa en gemensam informationsportal för alla parter som är inblandade i kliniska studier, där man bland annat ska kunna göra patientsökningar
  • att verka för effektivare regulatoriska processer
  • att verka för en bättre nationell statistik och uppföljning inom området
  • att vara kontaktpunkt för nationella och internationella aktörer när det gäller förfrågningar om genomförande av kliniska studier.