Det är Läkemedelsverket som har ändrat i sina föreskrifter om förskrivning och utlämnande av läkemedel (LVFS 2009:13). Ändringarna trädde i kraft den 1 mars i år.

Sedan tidigare gäller att läkaren är skyldig att markera med ett »obs« i receptet, om doseringen avviker från den som var aktuell när läkemedlet godkändes. Det som är nytt är att samma markering nu också ska anges om receptet avviker från läkemedlets godkända användningsområden. Ett »obs« kan alltså nu betyda både avvikande dosering och avvikande indikation.

Farmaceuten som lämnar ut läkemedlet på apoteket har skyldighet att granska receptet. Markeringen »obs« är en signal från förskrivaren att avvikelsen från den godkända indikationen eller doseringen är avsiktlig. Förskrivaren behöver då inte kontaktas i samband med expedieringen.

Ändringen i föreskriften syftar till att underlätta utlämnandet av läkemedel på apoteken, skriver Läkemedelsverket i ett pressmeddelande.