På receptbelagda läkemedel som inte omfattas av förmånen bestämmer apoteken i dag själva hur mycket de vill lägga på det pris som tillverkaren begär. Eftersom det är upp till apoteken om de vill redovisa sina priser på nätet, något inte alla gör, är det svårt för förskrivande läkare och patient att veta vad ett läkemedel kommer att kosta, att jämföra kostnaden för olika behandlingsalternativ samt att välja det apotek som är billigast.

Den förra regeringen gav i uppdrag åt Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, att utreda hur den bristande priskonkurrensen för receptbelagda läkemedel utanför förmånen skulle kunna öka. TLV:s förslag, som man presenterade i en rapport nyligen, är att det ska skapas en oberoende priswebb för alla receptbelagda läkemedel. 

TLV fick dock uttryckliga direktiv om att inte utreda frågan om apotekens påslag skulle regleras, som är fallet i exempelvis Danmark, Finland och många andra EU-länder. Med ett fast påslag skulle priset till patient kunna räknas ut direkt utifrån det pris som tillverkaren begär.

Men nu begär de båda läkarorganisationerna tillsammans med Handikappförbunden, Föreningen för generiska läkemedel, Nätverket för Sveriges läkemedelskommittéer, Läkemedelsindustriföreningen samt stiftelsen NEPI att regeringen skyndsamt utreder en reglering av apotekens påslag. Förutom att man skulle slippa lägga offentliga medel på att bygga upp en prisdatabas, skulle ett sådant system leda till en mer jämlik vård där alla patienter får samma pris oavsett vilket apotek de går till. Det skulle dessutom spara tid för läkare, patienter och farmaceuter.

Ytterligare en fördel är enligt undertecknarna att prispressen på generika skulle öka genom att det alternativ som har lägst pris från tillverkaren också blir billigast för patienten.