Bakom motionen står Sveriges yngre läkares förening (Sylf), Sjukhusläkarna, Medicine studerandes förbund och Upplands allmänna läkarförening.

De påpekar att utmattningssyndrom vanligen uppstår efter långvarig stress utan tillräcklig återhämtning, och att stressen ofta är arbetsrelaterad. Utmattningssyndrom är lätt att förebygga men mycket svårt att bota. Förloppet är ofta långvarigt och många får bestående restsymtom.

Därför är förebyggande arbete och ökad kunskap, enligt motionärerna, vägen framåt för att förebygga stressrelaterad psykisk ohälsa bland läkare. Sylf har beslutat att under detta år arbeta med att kartlägga förekomsten av stressrelaterad psykisk ohälsa bland medlemmarna och att arbeta aktivt med temat. Nu vill motionärerna att hela Läkarförbundet ska arbeta mer med frågan, både tillsammans med sina medlemmar och gentemot arbetsgivarna.