Bakgrunden till motionen är en tendens att arbetsgivare oftare vill att läkare ska tjänstgöra på flera sjukhus. I Västra Götaland finns exempelvis en ambition att koncentrera vissa behandlingar till regionala centra, vilket kräver att man fyller på med läkare från andra sjukhus.

– Så vitt vi vet är det redan i dag i vår region fem-sex specialiteter där man regelbundet reser till andra sjukhus fast man är anställd på Sahlgrenska. Vi tror att det kan bli en vanligare företeelse, inte minst efter förslaget om större regioner, säger Nils Ekvall, ordförande i Göteborgs läkarförening.

I motionen ges ett fiktivt exempel med en läkare som är ensamstående med två barn i dagisåldern, vars arbetsgivare plötsligt vill att hon ska arbeta en månad på ett sjukhus fem mil bort.

– Kan arbetsgivaren tvinga henne rätt och slätt? undrar Nils Ekvall som menar att fenomenet väcker frågan om vem som egentligen är arbetsgivare.

– I vissa lägen, när man vill flytta på folk, ser man regionen som en enda arbetsgivare. Men samtidigt är löneläget bättre på mindre sjukhus, och då är det inte en arbetsgivare.

Nils Ekvall menar att det mycket handlar om att man på den lokala nivån måste arbeta för bra avtal, där man exempelvis kan resa på arbetstid. Men för att lyckas med det behöver frågan också lyftas nationellt.

– Läkarförbundet måste påverka centralt till exempel mot SKL så man får någon form av samsyn kring detta.