I dag kan läkare från ett land utanför EU/EES arbeta i Sverige under en begränsad tidsperiod genom ett särskilt förordnande, trots att de inte har svensk legitimation.

Tidigare har det inte funnits något bestämd tidsgräns för hur länge en läkare får arbeta på det viset, utan Socialstyrelsen har utfärdat tillstånd för ett år åt gången.

Men nu har Socialstyrelsen skärpt kraven, enligt Dagens Medicin. Efter två nya kammarrättsdomar, som anger två år som en rimlig gräns för det särskilda förordnandet, har myndigheten ändrat sin policy. Domarna handlar om två specialistläkare som arbetat på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

– En anställning med särskilt förordnande ska bara ske i undantagsfall om det inte finns någon annan svensklegitimerad läkare som kan ta tjänsten, säger Pernilla Ek, enhetschef på Socialstyrelsen, till Dagens Medicin.

Gastroenheten på Karolinska universitetssjukhuset har också blivit varse skärpningen när den ansökte om förlängt förordnande för en läkare från ett land utanför EU och fick avslag, enligt Dagens Medicin. Enheten har tidigare haft andra utländska läkare anställda längre än två år, trots att de inte haft svensk läkarlegitimation.

Beslutet har överklagats, men förvaltningsrätten har ännu inte sagt sitt i ärendet.