»Vi förstår den oro och upprördhet som finns kring de riskkapitalägda vårdbolagen som via skatteplanering överför vinster från vården till skatteparadis«, skriver föreningen i motionen, och betonar att man i debatten om vinster i vården måste skilja denna verksamhet från privatläkarnas. Ett generellt förbud mot vinster i vården skulle innebära att alla småskaliga professionsstyrda vårdgivare skulle utsättas för negativ särbehandling, anser föreningen.

Den yrkar därför att Läkarförbundet verkar för att de läkarägda, professionsstyrda små bolagen blir undantagna från eventuell vinstbegränsning i den kommande utredningen om vinster i välfärden. I sin kommunikation ska Läkarförbundet också påvisa skillnaden mellan riskkapitalägda och läkarägda vårdbolag.