Det ökade antalet ansökningar är en förklaring till de långa handläggningstiderna som Lars-Erik Holm ger i ett brev som skickats till tio fackförbund, bland annat Läkarförbundet. 

Brevet är ett svar på en gemensam skrivelse som fackförbundet skickade tidigare i år, med krav på åtgärder för att korta de långa handläggningstiderna för tredjelandsutbildad hälso- och sjukvårdspersonal. Om situationen inte kan lösas med de resurser som finns, måste myndigheten begära mer pengar från regeringen, avslutades skrivelsen (Läkartidningen.se 2015-03-17).

Lars-Erik Holm skriver att Socialstyrelsen under de senaste fem åren har fördubblat personalstyrkan som handlägger ansökningar om behörighetsbevis, vilket kortat handläggningstiderna. Men för en person som är utbildad utanför EU/EES och kommer in med en komplett ansökan är handläggningstiden ändå nio månader. 

Otillräckliga resurser nämns som en förklaring till att det inte går snabbare. De senaste fem åren har myndigheten framfört att ökad finansiering behövs för att korta handläggningstiderna. Och nu är behovet extra ömmande. 

Under andra halvåret 2014 ökade nämligen antalet nya ansökningar med 38 procent. Ökningen hade Socialstyrelsen inte förutsett, enligt Lars-Erik Holm. Ansökningarna har fortsatt strömma in sedan dess: »Myndigheten står nu inför stora besparingar samtidigt som inströmningen av nya ansökningar fortsätter att ligga på samma nivå som andra halvåret 2014«, skriver generaldirektören.

Lars-Erik Holm bedömer att det behövs en förstärkning med ca 10 utredare och jurister för att korta vägen till det första prövningsbeslutet, vilket Socialstyrelsen har framfört i budgetunderlaget för 2016–2018.

Efter det första prövningsbeslutet ska den sökande genomgå Socialstyrelsens kompletterande utbildning, som i dag skiljer sig åt mellan olika yrkesgrupper. Socialstyrelsen har avtal med olika lärosäten som utför kunskapsprov och andra utbildningar. I år har kostnaden för den kompletterande utbildningen beräknats till ca 8,6 miljoner kronor.

Men det är osäkert om alla som vill kan göra proven. »Hittills har alla som anmält sig till ett prov fått möjlighet att delta, men med en ökad inströmning är Socialstyrelsens bedömning att det kan komma att bli svårt«, skriver Lars-Erik Holm.