Syftet är att kunna identifiera vilka arbetsmoment som innebär smittrisk och ge råd om hygienåtgärder för att minska risken att djuren smittas.

Det är första gången ett liknande dokument tas fram på nationell nivå. Bakgrunden är att fler människor bär på MRSA, vilket ökar risken för att djur smittas, något som i sin tur kan öka risken för spridning bland människor.

I Danmark har människor avlidit efter att ha smittas av svårbehandlad MRSA från grisar.