Ett stort intresse för Sven Söderberg är friluftsliv i fjäll och skärgård. Här på väg mot Kebnekaise. Foto: Privat.

Sven Söderberg är 58 år, specialist i allmänmedicin och geriatrik och verksam på Läkarhuset Hermelinen i Luleå. Han efterträder Staffan Henriksson som lämnar posten efter fyra år, lika länge som Sven Söderberg suttit i styrelsen. 

Vad vill du arbeta med som ordförande?

– Det grundläggande är att bevara möjligheten för patienterna att välja annat än landstingsvård, att kunna välja småskalig professionsstyrd vård. Just nu diskuterar vi hur man ska kunna behålla och utvidga den småskaliga professionsstyrda vården, snarare än att den krymper. Vi jobbar på många fronter. Jag kommer just från ett möte på Läkarförbundet om förhandlingar med SKL. Vi har Läkarförbundet i ryggen. Förbundet är väldigt tydligt med det, och det är vi glada för, säger Sven Söderberg.

Föreningen vill utveckla möjligheterna för små vårdgivare att verka över hela landet inom vårdvalen eller enligt taxan.

Till ny vice ordförande valdes Maria Cederholm, gynekolog, Uppsala. Dessutom består styrelsen av David Jörgensen, ÖNH-läkare, Skåne (nyval), Eva-Britt Tågsjö, gynekolog och onkolog, Kalmar, Ingrid Synnerstad, hudläkare, Norrköping (nyval), Ulf Zackrisson, gynekolog, Göteborg (nyval), och Hannu Määttänen, ortoped, Stockholm (nyval). 

Medelåldern i föreningen är hög. Bland de yrkesverksamma är den 63 år. Det beror på att en stor del av medlemmarna jobbar på taxan, och taxeläkarna blir inte fler, utom då det går att genomföra ersättningsetablering.

– Vi fick en viss sänkning av medelåldern i styrelsen, och det var ju bra, säger Sven Söderberg.