I en motion till Företagsläkarföreningens årsmöte den 23 april föreslår ST-läkaren och styrelseledamoten Sofia Åström Paulsson att ett namnbyte utreds till nästa årsmöte. Det nuvarande namnet är, enligt henne, problematiskt. Dels är titeln företagsläkare oskyddad. Den säger därför inget om utbildningsgrad och ger en vag bild av kompetensområdet. Dels har den tidigare specialiteten företagshälsovård ersatts med tilläggsspecialiteten arbetsmedicin. »Ett namnbyte på föreningen skulle kunna vara ett sätt att understryka vårt uppdrag som medicinska experter inom arbetslivet«, skriver hon.

Styrelsen håller med om att det vore bra att utreda frågan. Yrkesföreningen fick sitt nuvarande namn 1971, när företagshälsovård blivit ett begrepp och verksamheten växte kraftigt. »Det är möjligt att tiden nu blivit mogen för en ny namnändring om inriktning«, skriver styrelsen i sitt svar.

Medicine studerandes förbund, MSF, funderar också på att byta namn. Namnet och akronymen MSF har länge vållat problem, enligt förbundsstyrelsen. Det har ingen tydlig koppling till Läkarförbundet och det är svårt att utläsa vad organisationen står för. Ett annat problem är att föreningen förväxlas med Médicins sans frontières (Läkartidningen.se 2014-11-20).

Även Distriktsläkarföreningen har haft frågan uppe. Styrelsen har velat byta till Primärläkarna. Men förslaget röstades ned på föreningens fullmäktigemöte den 17 april i år.