Åke Andrén-Sandberg, överläkare vid Gastrocentrum på Karolinska universitetssjukhuset, slår i dag larm på DN Debatt och uppmanar regeringen att genast med hjälp av en haverikommissionen förklara problemen med den utbredda sjuksköterskebristen.

Det att sjuksköterskorna lämnar sina fasta tjänster och blir bemanningsanställda med bättre lön och villkor har gjort att det finns vårdavdelningar utan en enda fast anställd sjuksköterska, skriver Åke Andrén-Sandberg, vilket leder till stora kvantitets- och kvalitetsproblem och nya dyra utmaningar. Tillståndet drabbar kontinuitet, samordning, solidaritet och samarbetsvillighet sköterskor emellan och leder till skenande kostnader.

Han skriver:

»Regeringen bör därför genast tillsätta en haverikomission med uppgift att förklara den offentliga vårdens tillkortakommanden, sjuksköterskefackens marginaliserande och bemanningsföretagens lysande framfart – allt ur ett personalpolitiskt perspektiv – för att forma en personalpolitik för sjuksköterskor som leder till att vården stabiliseras och utvecklas till det den är till för: kostnadseffektiv vård för patienternas bästa.«

Läs även:

Krismöte om sjuksköterskebristen i Dalarna: Nu ställs canceroperationer in

Läkarna på Sunderby sjukhus larmar på nytt»Vi har inga marginaler alls«

Läkarföreningarna i Dalarna:»Sjuksköterskebristen vårt största arbetsmiljöproblem«