Man kan ringa till oss och diskutera fallet i allmänna terner, säger Richard Söderberg, flygöverläkare på Transportstyrelsen.

Foto: Privat

Vad gäller för regler om man är läkare och träffar en olämplig pilot?

– Det är samma krav som för körkort fast lite tuffare. Det finns reglerat i luftfartsförordningen 13 kap 5 §, som säger att om man undersöker en person, alltså inte träffar på en fest, och finner att den är olämplig att inneha en rad olika tillstånd och certifikat som gör att man får flyga, då ska man underrätta Transportstyrelsen. På »vägsidan« finns alternativet att man gör en deal med patienten som lovar att bara köra när det är torrt väglag eller så, men det finns inte på »flygsidan«.

Men man kanske inte alltid vet att en person är pilot?

– Nej det är inte så vanligt att man har flygcert så det är nog inget de flesta läkare tänker på, utan det man tänker på är vapen och körkort. Så det bygger på att piloten säger som det är.

Hur ska man avgöra om en pilot är olämplig?

– Det finns ett stort regelverk som reglerar det, som är svårt att hitta för den som inte är invigd, och ännu svårare att hitta i. Det finns ju saker som är helt uppenbara – akut hjärtinfarkt, epilepsi och sådant – men det finns mycket annat som många läkare tycker är rätt triviala grejer som i värsta fall kan innebära ett totalt hinder.

Vad kan det vara som man inte tänker på?

– Ja, till exempel ett förmaksflimmer som tickar på med normal frekvens utan komplikationer. Många kollegor betraktar det som en rätt beskedlig åkomma, men är man trafikflygare är det ganska sannolikt att man får hinder eller i alla fall ordentliga operativa begränsningar. Insulinbehandlad diabetes är något som medför hinder för de flesta former av flygcertifikat. Eller en TIA-attack där vederbörande har hämtat sig helt och hållet och inte har några som helst besvär, som är något vi ser väldigt allvarligt på och i princip medför hinder.

Det tyska fallet handlade om en pilot som lidit av psykiska besvär. Hur avgör man om en person är så pass allvarligt psykiskt sjuk att personen är olämplig som pilot?

– Det vi gör generellt, om en person behandlas för depression, är att vi börjar med att säga att »du får inte flyga« och sedan utreder vi hur allvarligt det är.

Så grundregeln är att man inte får flyga om man är deprimerad?

– Ja, så länge man har depressiva symtom. Och det stora problemet är kanske inte att man ska ta livet av sig och andra utan att en deprimerad person fungerar sämre kognitivt.

Vad händer efter att man bedömts som kliniskt frisk?

– Det beror på hur svårt deprimerad vederbörande var. Om det varit så allvarligt att det till och med inneburit självmordsförsök medför det hinder, det räcker med en enstaka självdestruktiv handling för att du inte ens får flyga som privatflygare. Men om det handlar om reaktiva depressioner efter skilsmässor eller förluster, som är en ganska naturlig reaktion, har vi släppt igenom det. Men endogena depressioner som kräver medicinering, där blir det problem. Samtidigt finns det ingen hundraprocentig metod som förutsäger suicid flera år fram i tiden, men man gör ju regelbundna kontroller som pilot och speciellt om man träffar samma doktor år efter år finns det en möjlighet att den kollegan kan se att det inte står rätt till och prata med oss eller utreda vidare innan man godkänner.

Vad ska man göra som läkare om man är osäker på om ett tillstånd gör en pilot olämplig?

– Det enklaste är att ringa mig. Det fungerar så att om villkoren i paragrafen är uppfyllda bryter det tystnadsplikten, vilket många doktorer är rädda för att göra i oträngt mål. Men man kan ringa till oss och diskutera fallet i allmänna terner, »jag har en patient som jag satt på insulinbehandling för hans tablettbehandling inte fungerar längre«, och då kan man diskutera om det är OK eller om det kan medföra hinder.

Hur vanligt är det att ni får den typen av anmälningar?

– Inte särskilt, kanske två, tre gånger om året.

Vilka typer av tillstånd handlar det om?

– Ofta hjärta och kärl. Piloter är ju till största del män, och i slutet av en pilotkarriär drabbas de av de sjukdomar som män drabbas av på äldre dar. Psykiatri är inte jätteovanligt, men det är ganska ovanligt.