Erik Lövgren (S). Foto: Pressbild/Landstinget Västernorrland.

Det var vid onsdagens möte i vårdvalsutskottet som den rödgröna majoriteten gav landstingsdirektören i uppdrag att utreda en begränsning i möjligheten att ta ut vinst för de aktörer som verkar inom vårdvalet i primärvården, utan att det påverkar kvalitet och valfrihet.

– Det är ett vallöfte, det finns ett väldigt starkt stöd att pröva den här frågan ordentligt. Vi har sett i SOM-institutets undersökningar att sju av tio är emot vinster i välfärden, medan en majoritet är för valfrihet, säger Erik Lövgren (S), ordförande i vårdvalsutskottet.

Det viktigaste skälet för beslutet är enligt honom att uppnå en mer jämlik vård. I Västernorrland finns i dag en överetablering av vårdcentraler längs kusten, samtidigt som varannan läkartjänst i inlandet står vakant.

– Problemet med vinster i välfärdsverksamheter och med de styrsystem som finns – vi kan kalla det för en pinnjakt – är att vi väldigt lätt får en vård för de minst sjuka yngre i stället för, som vi behöver i länet, för de mest sjuka äldre.

Vinster ska dock inte stoppas helt, bara begränsas, och Erik Lövgren tänker sig att det kan bli en tröskeleffekt.

– De som bara vill ha vinst kommer inte att hålla på med det, medan de som är besjälade av tanken att få en bra lön för att göra det de är utbildade för, att vårda människor, de kommer att vara kvar.

Exakt hur en vinstbegränsning ska utformas är det upp till utredningen att föreslå, framhåller Erik Lövgren.

– Men jag kan se i lagen om valfrihetssystem [»LOV«] att man inte kan hindra någon att ansöka om LOV-verksamhet, däremot kan man, om skäl föreligger, anvisa bolagsform, och där skulle man till exempel kunna se att man hade SVB-bolag [aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning, reds. anm]

Staffan Henriksson, ordförande för Svenska privatläkarföreningen, menar att begränsningar av vinstuttaget kommer att försvåra inte minst för små aktörer.

– Små läkarägda bolag behöver kunna gå med vinst för att kunna locka till sig kapital, säger Staffan Henriksson, som är tveksam till att man kan begränsa vinstuttaget utan att det påverkar valfriheten.

– Valfrihet förutsätter något att välja på, och om man inte skulle tillåta verksamheter som drivs i aktiebolagsform blir det sämre mångfald. I dag är ju de flesta privata vårdgivare aktiebolag, det finns väldigt få non-profitbolag.

Ett annat argument som brukar lyftas fram av kritiker till vinstbegränsningar är att de minskar incitamenten att effektivisera verksamheten.

Vad ska en enhet som går med överskott göra med pengarna?

– Det är det som utredningen får visa, vad man ska göra med det överskott man skapar. Kan man betala tillbaka det? Ska man anställa en sköterska till? Ska man tapetsera om? Bjuda patienten på en trisslott när de kommer? Det är det här som ingen har tänkt på, säger Erik Lövgren.

Förhoppningen är att utredningen hinner bli klar till sommaren och att en vinstbegränsning ska finnas med i regelboken för vårdvalet redan nästa år. Det betyder att man inte inväntar den statliga utredning som regeringen tillsatte för några veckor sedan och som ska utreda vinstbegränsningar inom all offentligfinansierad välfärd.

– Jag tycker att det är rimligt att pröva saker som man tycker man har stöd för, och se om de fungerar, och ha en dialog med den nationella nivån, säger Erik Lövgren.