Enligt Peter Geiger, som är ordförande i Älvsborgs södra läkarförening, har övertidsbergen växt allt mer de senaste åren. 

Läkarna på SÄS har ett grundschema på 40 timmar i veckan och utöver det jour på kvällar och helger enligt ett rullande schema. Under jourveckorna kan det bli runt 90 timmars arbete i veckan.

Många läkarna har stora kompberg och många innestående semesterdagar. På medicinkliniken har läkarna störst kompberg. En läkare som arbetar där har till exempel nästan ett års ledighet att ta ut.

– De har en jättestor jourbelastning. Det är snett fördelat inom sjukhuset. De är en ganska liten grupp, men servar en del kliniker som inte har någon egen primärjour, som infektion och rehab, säger Peter Geiger.

Läkarna nekas ta ut tiden i ledighet eftersom det inte finns vikarier. Det leder till att kompbergen byggs på alltmer. En konsekvens blir, enligt Peter Geiger, att läkarna inte får den återhämtning som de behöver.

– Arbetsmiljön är förvånansvärt bra, trots detta. Det här har smugit sig in under många år. Samtidigt kan man fråga sig: Hur bra mår läkarkåren av detta på längre sikt? Kommer vi att orka? Trycket att ställa upp blir högre och högre.

Läkarföreningen har tagit upp problemet med arbetsgivaren och Arbetsmiljöverket. I första hand försöker de lösa det med arbetsgivaren på plats, enligt Peter Geiger.

– Det pågår förhandlingar om jourfrågan för att jourbördan ska fördelas bättre.

Tidigare har Skaraborgs läkarförening åtalsanmält Skaraborgs sjukhus för misstänkt brott mot arbetstidslagen. Samma frågeställning har också varit uppe för rättslig prövning inom Landstinget Västernorrland, där nio chefer – de flesta läkare – delgavs misstanke för brott mot arbetstidslagen. Förundersökningen gällde läkarövertid på sjukhusen i Sollefteå och Örnsköldsvik under 2012 och 2013, totalt mer än 6 000 övertidstimmar fördelade på 60 läkare. Det blev dock aldrig något åtal. Enligt åklagaren gick det inte att bevisa att enskilda chefer i landstingets organisation varit personligt ansvariga.

För Älvsborgs södra läkarförening är det inte aktuellt att göra en liknande anmälan i nuläget.

– Vi vinner ingenting på kort sikt om sjukhuset måste betala jätteböter. Det förlorar vi nästan på även som läkare och det ändrar inte något, säger Peter Geiger.

Tidningen Dagens samhälle gjorde tidigare i år en sammanställning av läkarnas kompberg. Den visade att läkare har arbetat totalt 3,5 miljoner timmer jour eller beredskap som de inte fått kompensation för i pengar eller ledighet. Värdet av kompberget beräknades till 1,6 miljarder.

Peter Geiger efterlyser en ordentlig översyn av läkarnas arbetsbörda och arbetsuppgifter.

– Jag tror samhället måste se över vad de kräver av läkarkåren. Möjligtvis måste man göra avsteg och sänka kraven på vissa saker.