Mats Jerkeman. Foto: Privat

Skrivelsen är undertecknad av samtliga regionala processledare med ansvar för vuxna cancerpatienter inom Södra sjukvårdsregionen. Sjukhusledningen har svarat med att kalla till ett möte i slutet av april.

– Jag är glad att det blir en diskussion och hoppas att den leder framåt, säger Mats Jerkeman, docent och överläkare vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Han är regional patientprocessledare för lymfom och en av skrivelsens undertecknare.

Bakgrunden till dagens svåra situation är bristen på vårdplatser vid sjukhusen, något som framför allt beror på sjuksköterskebrist, säger han. Läget har blivit värre det senaste året:

– I fler och fler fall måste vi skjuta upp planerad cancerbehandling, både operationer och medicinsk behandling. Platsbristen gör också att vi inte alltid kan hjälpa våra cancerpatienter när de får akuta komplikationer – i stället blir de hänvisade till akutsjukvården. Dessa svårigheter leder till en ökande frustration och försämrad arbetsmiljö för vårdpersonalen, vilket kan förvärra personalbristen ytterligare.

För att lösa problemen föreslår processledarna en radikal förändring. De vill att vårdplatser för cancerbehandling ska undantas från tillgänglighet för akutsjukvården, så att planerade behandlingar kan genomföras. Och de vill att cancersjukvården, som kompensation för detta, tar på sig ansvaret för att vårda sina egna patienter med behandlingskomplikationer.

– I dag drivs sjukhuset efter principen att alla platser ska vara tillgängliga för alla, säger Mats Jerkeman. Vi tror det blir mer effektivt om man själv styr över vårdplatserna. Vårt förslag skulle medföra stora fördelar för både patienter och personal vid sjukhuset. Det är också nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla målen för regeringens satsning på förkortade väntetider inom cancervården.

Vad skulle det kosta?

– I många fall skulle vi kunna förkorta vårdtiden för våra cancerpatienter, vilket i pengar räknat skulle bli en besparing. Å andra sidan kan det komma att krävas fler vårdplatser för akutsjukvården. Det skulle kosta pengar – men samtidigt ge akutsjukvården en högre kvalitet.

Han påpekar att en liknande modell som skrivelsen föreslår redan tillämpas vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå – med gott resultat:

– Det visar att modellen kan fungera, säger han.