Seminariet hölls vid Mälardalens högskola i Västerås, och ingår i en serie regionala kunskapsseminarier som arrangeras på initiativ av civilminister Ardalan Shekarabi. Avsikten är att belysa frågor om styrning i den offentliga sektorn och vad som ska komma efter New Public Management, NPM, inför den utredning om detta som regeringen ska tillsätta.

Det första seminariet hölls i december förra året på Stockholms universitet. Nu har det hållits nio seminarier, alla vid universitet och högskolor i olika städer i Sverige. Modellen är hela tiden att blanda forskare, myndighetschefer och fackliga företrädare. Seminarierna är öppna för allmänheten och de flesta finns också tillgängliga på webben.

– Jag tycker det är en väldigt bra modell, säger Heidi Stensmyren. Det fungerar inte att stänga in sig i ett rum och mejsla fram en bra lösning. Här har man bjudit in många olika parter och gjort arbetet öppet och publikt. Det tillför delaktighet och spridning som en klassisk utredning knappast hade gett.

Hon är också mycket nöjd med att seminarierna har förlagts till universitet och högskolor:

– Det visar en ambition att ha med sig forskningen och utvärdera vad man gör. Alltför många nya projekt och modeller i vården har startat utan tillräcklig eftertanke och reflexion.

Temat för seminariet i Västerås var »Vad skapar motivation hos välfärdens medarbetare?«. Heidi Stensmyren betonade i sitt anförande att motivation förutsätter inflytande. Ska man ha ett personligt yrkesansvar, som läkare har, måste man också ha mandat att påverka verksamheten.

I en intervju med Läkartidningen tidigare i år (se LT nr 6/2015) förespråkar Ardalan Shekarabi nya styrmodeller som bygger på tillit till medarbetarna. Heidi Stensmyren är positiv till principen:

– Det handlar om att ge professionen ett uppdrag och låta den sköta det, utan att ge direktiv om hur det ska göras i detalj.

Flertalet av seminarierna webbsändes och kan ses i efterhand på regeringens webbplats.