– Läkarkåren har gått från att ha varit frisk till att bli sjukare. Jag tror att de viktigaste frågorna som Läkarförbundet har att jobba med är arbetstid, övertid och arbetsmiljön, sa Björn Cars från Stockholms läkarförening som arbetar på Södertälje sjukhus.

Han sa sig ha sett flera exempel på »glidningar i schemaläggningen« på sin arbetsplats. 

– Man gör sådant som är planerat arbete på andra tider än den ordinarie arbetstiden, som att ha försöksverksamhet med kvällsmottagningar mot att man får en ledig förmiddag i stället. Om inget görs kommer läkarna i Sylf, när de blivit 20 år äldre, ha treskiftjobb.

Fullmäktige beslöt att Läkarförbundet ska inventera pågående förändringar i läkarnas arbetstider, enligt en motion från Stockholms läkarförening.

Enligt en annan motion från Mellersta Skånes läkareförening, som röstades igenom, ska förbundet verka för att läkare ska ha rätt till ekonomisk ersättning för arbetad övertid och mot att arbetsgivaren skriver bort rätten till övertidsersättning. Förbundet ska även aktivt informera medlemmarna om reglerna i kollektivavtalet och vilka följder det får om man skriver bort rätten till ekonomisk ersättning.

»Vid nyanställning diskuteras ofta inte övertid, men när anställningsavtalet kommer fram finns ibland en diskret passus: ”Ej rätt till ekonomisk ersättning för övertid enligt AB”. Många medlemmar förstår inte vad detta betyder och skriver sedan godtroget under«, skriver föreningen i motionen.

– I vissa delar av landet används det väldigt frekvent. Läkare förväntas skriva bort övertiden. I Skåne förekommer det på vissa håll, men vi motarbetar det så mycket vi kan, sa Erik Dahlman från Mellersta Skånes läkareförening.

– En massiv informationsinsats krävs. Våra medlemmar förstår inte vad de skriver under och har inte tänkt på följderna som det kan få.

Han fick starkt stöd för motionen.

– Västra Götalandsregionen har redan förlorat striden. Vi har regelmässigt bortkryssad övertid i varenda anställningsavtal som kommer ut för de flesta ST-läkare och för alla specialister och överläkare. Men det behöver inte betyda att vi har förlorat hela landet, sa Suzanne Johansson från Sjukhusläkarna.