Beslutet gäller retroaktivt från fullmäktigemötet 2014. Allt enligt förslag från förbundsstyrelsen, som inleder sin proposition med orden: »Ingen ska förlora på sitt fackliga uppdrag«.

Beslutet togs med acklamation. Dock läste Bengt von Zur-Mühlen, valberedningens ordförande, inför beslutet upp ett inlägg från Elisabet Rimeika från Ersättningskommittén, där hon framförde att kommittén också arbetat med pensionsfrågan och att hon ansåg att det fortfarande fanns oklarheter i styrelsens förslag.

Ersättningskommittén, där Elisabet Rimeika var ordförande, hade avvecklats dagen innan genom beslut av fullmäktige på förslag av förbundsstyrelsen.