Mellersta Skånes läkareförening vittnade om en dyster utveckling i Skåne. Endast 17 procent av de offentligt drivna vårdcentralerna har en läkare som verksamhetschef. För fem år sedan hade hälften av vårdcentralerna det.

Region Skåne införde år 2011 en ny chefspolicy som innebär att chefen ska vara tillsvidareanställd som chef och inte får vara kliniskt verksam. Enligt lokalföreningen har det lett till att en chefskarriär lockar färre läkare.

– Vi har sett en väldig minskning. Det här är en ödesfråga för oss i Skåne, sa Erik Dahlman från Mellersta Skånes läkareförening.

Förutom att arbeta för att det ska gå att kombinera ett chefskap med kliniskt arbete, ska Läkarförbundet även verka för att chefstjänster inom sjukvården ska kunna vara tidsbegränsade med en tillsvidareanställning i grundprofessionen, beslutade fullmäktige.

Chefsföreningen efterlyste i sin tur mer och bättre statistik över hur stor andel av verksamhetscheferna inom hälso- och sjukvården som är läkare. Därför fick förbundet i uppgift att regelbundet kartlägga detta och årligen rapportera om utvecklingen. 

Läs mer: 
Trend mot färre chefer som är läkare oroar