– Industriläkarförening lever ju i en lite annan verklighet än vad ni som är kliniker gör. Men vi ställs inför etiska frågeställningar tämligen ofta, sa ordföranden Björn Pilström och gav ett exempel:

– Det kan handla om att man är läkare i ett läkemedelsföretag och är ansvarig för en klinisk prövning, eller granskning och bedömning av en klinisk prövning. Att avbryta en klinisk prövning av ett läkemedel kan vara ett beslut som kostar företaget miljarder. Man kan sättas under väldigt hård press av de kommersiella intressena i företaget.

Förbundsstyrelsen ville dock inte foga in de fyra punkterna i nuläget. Däremot lovade de att göra en översyn av de etiska reglerna och då ta Industriläkarföreningens förslag i beaktande.

– Vi skulle vilja ha en möjlighet att göra en större genomsyn av reglerna och inte besluta om att lägga till fyra nya regler här på fullmäktige. Vi har i dagsläget 19 etiska regler, och det finns kritik om att vi har för många redan som det är, sa Elin Karlsson, ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd.