Läkarförbundets centralstyrelse, som i en proposition till fullmäktige föreslås byta namn till förbundsstyrelse, kommer att få ovanligt många nya ledamöter i år. Ett par tidigare ledamöter har suttit i sex år och kan inte väljas om utan särskilt beslut från fullmäktige, medan tre ledamöter av olika skäl avböjt omval. Det betyder att mer än en tredjedel av ledamöterna i den 14 personer stora styrelsen slutar.

Valberedningen är nu klar med sitt förslag till vilka som ska ersätta dem. De fem nya personer som föreslås bli ledamöter är: Sarah Jevrém, Johan Styrud, Carl-Johan Sundberg, Sven Söderberg och Jonas Ålebring (se ruta för kort presentation av kandidaterna).

Den presidiepost som är uppe till val i år är förste vice ordförande. Där föreslår valberedningen att Karin Båtelson, ordförande för Sjukhusläkarna, väljs om. Även ledamoten Elin Karlsson, tidigare Ericsson, föreslås bli omvald.

Ytterligare tre personer har nominerats till styrelsen och är därför valbara: Erik Dahlman, Madeleine Liljegren och Henrik Östlund.

Läkarförbundets fullmäktigemöte hålls i Stockholm den 26–27 maj.

Föreslagna nya ledamöter

  • Sarah Jevrém är specialist i anestesi och intensivvård och sektionsansvarig för barnanestesin inom NU-sjukvården i Trollhättan. Hon är ordförande i Nordvästra Götalands läkarförening och har ett särskilt intresse för förhandlingsfrågor och läkares arbetsmiljö.
  • Johan Styrud är docent, dubbelspecialist i kärlkirurgi och kirurgi och överläkare vid Danderyds sjukhus. Han är ordförande i Stockholms läkarförening och har särskilt intresse för förhandlingsfrågor.
  • Carl-Johan Sundberg är legitimerad läkare och professor i molekylär och tillämpad arbetsfysiologi vid Karolinska Institutet. Han har ett särskilt intresse för läkares möjlighet att forska, utbildningsfrågor, vetenskaplig kommunikation och entreprenörskap. En av Läkartidningens medicinska redaktörer.
  • Sven Söderberg är dubbelspecialist i geriatrik och allmänmedicin och arbetar som privatläkare i Luleå. Han är ordförande i privatläkarföreningen och har yrkesmässig erfarenhet, inklusive chefskap, från primär- och slutenvård inom både privat och offentlig vård.
  • Jonas Ålebring är ST-läkare i anestesi och intensivvård vid centralsjukhuset i Kristianstad. Han är förste vice ordförande i Sylf.  Han har ett särskilt intresse för jämlikhetsfrågor och sitter i förbundets etik- och ansvarsråd.