Nya förbundsstyrelsen. Bakre från vänster Sven Söderberg, Anders Dahlqvist, Thomas Lindén, Jonas Ålebring, Ove Andersson, Carl Johan Sundberg. Främre raden: Teodor Svedung Wettervik, Sara Jevrém, Sofia Rydgren Stale, Elin Karlsson, Heidi Stensmyren, Emma Spak, Marina Tuutma och Karin Båtelson. Ej med på bilden: Johan Styrud. Foto: Göran Segeholm

De fem valdes in i klump med acklamation efter motivering från valberedningen som sa sig ha försökt hitta en bred representation av erfarenheter, kön, ålder, egenskaper och geografisk hemvist.

Karin Båtelson, förste vice ordförande, omvaldes för en ny period.

– Jag har haft jätteroligt, och det ska bli jättekul att fortsätta med ett nytt gäng, sa hon.

Omvald blev också Elin Karlsson, ledamot i styrelsen.

Till revisor omvaldes på ett år Mats Fridholm, auktoriserad revisor. Till nya förtroendemannarevisorer valdes Maria Ehlin Kolk på två år och Hans Hjelmqvist på ett år, enligt valberedningens senaste förslag. Valberedningen hade först föreslagit omval av förtroendemannarevisorerna Charlotta Sävblom och Anders Nilsson men dessa hade senare avsagt sig omval.

– Det finns ingen kritik till de avgående. Deras skäl till avsägelse har andra grunder. Det är en lång historia, sa valberedningens ordförande Bengt von Zur-Mühlen, som själv lämnade sitt uppdrag i valberedningen.

Till ny valberedning valdes Sara Lei (ordförande), Norrbotten, Johan Ljungberg, Stockholm, Ulrika Mattsson Kölfeldt, Nordvästra Götaland, Staffan Larsson, Malmö, Caroline Asplund, Stockholm, Mikael Rolfs, Stockholm, Anna Rask-Andersen, Uppsala, och Eva Engström, Göteborg.

Nya ledamöter i förbundsstyrelsen:

  • Sarah Jevrém är specialist i anestesi och intensivvård och sektionsansvarig för barnanestesin inom NU-sjukvården i Trollhättan. Hon är ordförande i Nordvästra Götalands läkarförening och har ett särskilt intresse för förhandlingsfrågor och läkares arbetsmiljö.
  • Johan Styrud är docent, dubbelspecialist i kärlkirurgi och kirurgi och överläkare vid Danderyds sjukhus. Han är ordförande i Stockholms läkarförening och har särskilt intresse för förhandlingsfrågor.
  • Carl Johan Sundberg är legitimerad läkare och professor i molekylär och tillämpad arbetsfysiologi vid Karolinska institutet. Han har ett särskilt intresse för läkares möjlighet att forska, utbildningsfrågor, vetenskaplig kommunikation och entreprenörskap. En av Läkartidningens medicinska redaktörer.
  • Sven Söderberg är trippelspecialist i geriatrik, allmänmedicin och palliativ medicin och arbetar som privatläkare i Luleå. Han är ordförande i privatläkarföreningen och har yrkesmässig erfarenhet, inklusive chefskap, från primär- och slutenvård inom både privat och offentlig vård.
  • Jonas Ålebring är ST-läkare i anestesi och intensivvård vid Centralsjukhuset i Kristianstad. Han är förste vice ordförande i Sylf. Han har ett särskilt intresse för jämlikhetsfrågor och sitter i förbundets etik- och ansvarsråd.