– Beslutet betyder att betydligt fler patienter kan få tillgång till läkemedlet. Nu är det subventionerat även före kemoterapi, säger Jonathan Lind Martinsson, enhetschef på TLV.

Läkemedlet är alltså subventionerat för användning oavsett cytostatikabehandling. Tidigare har endast patienter som genomgått cytostatikabehandling kunnat få läkemedlet subventionerat, och då har det varit landstingen själva, inte TLV, som gjort upp om priset med läkemedelsföretaget, och läkemedlet har lämnats ut via kliniken. I och med TLV:s beslut att subventionera läkemedlet kan det hämtas ut på ett vanligt recept.

Förra gången läkemedelsföretaget ansökte hos TLV, 2012, sa TLV nej. Nu har läkemedelsföretaget ansökt till ett lägre pris, 26 600 kronor för 30 dagar i stället för 30 000 kronor. Det är det sänkta priset som avgjort, men det har också varit viktigt att det i samband med TLV:s beslutsprocess skett överläggningar mellan företaget och landstingen.

– Landstingen och företaget delar på kostnaden för patienter som inte får effekt eller om behandlingstiden skulle bli längre än förväntat, säger Jonathan Lind Martinsson.

Läs även:

Halvt svar på etisk fråga om information om dyra läkemedel

Information om dyrt behandlingsalternativ ett etiskt dilemma

Smer säger nej till medfinansiering i vården