Bakgrunden är beslutet att införa länskliniker och länsklinikchefer i landstinget. Enligt facken togs beslutet utan att de fackliga organisationernas skyddsombud fick vara med och ta fram en genomförandeplan, vilket de menar strider mot arbetsmiljölagen.