Det är tidningen Arbetet som redovisar undersökningen, där analysföretaget Nordic brand bett 7 000 personer svara på frågor om de tolv största och mest kända fackförbunden.

På en skala från 0 till 100 når inget av förbunden upp till 70, som enligt Nordic brand motsvarar ett bra index. Högst förtroende har man för Sveriges ingenjörer, som får indexet 68. Läkarförbundet hamnar på fjärde plats med ett förtroendeindex på 62. Lägst förtroende har de tillfrågade för Kommunal (55) och Vårdförbundet (56).

Enligt undersökningen har facken minst förtroende inom områden som ledarskap, värde för pengarna, hur uppdraget utförs samt nytänkande.