I juni 2013 kraschade en brandvägg i det lokala nätverket på Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm. Nätet låg nere i 3,5 timmar, och orsakade kraftiga störningar i journalsystemet TakeCare och andra IT-system på sjukhuset.

Några dagar senare drabbades flera Stockholmssjukhus, varav ett återigen var Karolinska universitetssjukhuset, av allvarliga driftsstopp. De orsakades i sin tur av fel i serverns operativsystem.

Chefläkarna vid Danderyds sjukhus, Södersjukhuset, S:t Eriks Ögonsjukhus, Södertälje sjukhus, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholms läns sjukvårdsområde, Aleris Heathcare samt Region Gotland lex Maria-anmälde gemensamt de tre driftsstoppen. Enligt dem medförde stoppen risker för allvarliga vårdskador.

Efter avbrotten krävde Läkarförbundet omedelbara åtgärder för att motverka fler haverier. 

2014 presenterade Karolinska ett åtgärdsprogram för att säkra driften av TakeCare. Mötet resulterade i ett delbeslut från IVO där Karolinska universitetssjukhuset fick i uppdrag att förtydliga vad som gjorts.

I år gjorde IVO en uppföljande inspektion och var då nöjd. Tillsynsmyndigheten konstaterar i sitt beslut att vårdgivaren har vidtagit relevanta åtgärder för att säkra driften av journalsystemet.

Sjukhuset har bland annat säkerställt att en läskopia uppgraderas regelbundet, förtydligat ansvarsförhållandena, sett till att det finns kontinutets- och krisplaner för IT-relaterade händelser samt planerade övningar och rutiner för att säkra backup av patientjournalen.

Enligt IVO kan fler lära av det som skett. Samverkansorganisationen för utveckling och förvaltning av TakeCare (CSTC) ska därför informera övriga cirka 260 vårdgivare som använder TakeCare om beslutet.