Gabriel Wikström säger till SVT att han är oroad över svenskarnas vikt, och att han inte är främmande för tanken på att införa en »fettskatt« på fet mat.

– Det är ingenting vi tittar på just nu, men man kan inte utesluta det i framtiden. Vi behöver en bredd av åtgärder för att komma tillrätta med den ökande fetman.

Danmark införde tidigare en sådan skatt, men protesterna blev så stora att politikerna tvingades backa. I Sverige var förre socialministern Göran Hägglund negativ till idén om att införa en liknande skatt i Sverige.

Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, är Sverige ett av de länder där fetman ökar snabbast rapporterar TT. Andelen svenska kvinnor och män som kommer att vara antingen feta eller överviktiga beräknas till 56 respektive 71 procent år 2030.

Läkarförbundet skriver i sitt folkhälsopolitiska program att »lagstiftning, subventioner och skatter bör användas mer aktivt för att stimulera hälsosamma kostvanor«, men tillägger att det samtidigt är viktigt att ställa höga krav på utvärdering av effekterna.

– Vi måste våga använda skatteinstrumentet. Skatter är effektiva. De gör det lättare att välja rätt, sa Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren i en tidigare intervju med Läkartidningen.