Socialstyrelsen har följt användandet av metylfenidat, det dominerande ADHD-läkemedlet, mellan åren 2006 och 2014, skriver myndigheten i ett pressmeddelande. Socialstyrelsen konstaterar att medicineringen ökat i alla grupper med undantag för de minsta barnen. Ökningen förklaras med att de nya användarna blivit fler och att läkemedlen oftast används under en lång period.

Vanligast är användningen i gruppen 10-17 år, där cirka fem procent av pojkarna och två procent av flickorna medicinerar.

– Socialstyrelsens siffror visar även på stora regionala skillnader i förskrivningen. Det beror bland annat på att andelen som får en ADHD-diagnos är olika stor i landet, säger utredaren Peter Salmi i pressmeddelandet.